Koepelnotitie

Omdat de Commissie voor de m.e.r. (Cmer) zoveel kritiek heeft op de Omgevingsvisie, heeft GS een Koepelnotitie opgesteld (download hier [513 KB] ). In de Koepelnotitie wordt onomwonden gesteld dat het proces van co-creatie is mislukt. Het blijkt erg sectoraal te zijn opgesteld, in plaats van integraal. Als verontschuldiging wordt gesteld dat her en der nog het 'Milieugeweten' moet worden ingebracht. De meeste adviezen van de Cmer worden vervolgens NIET overgenomen, want de Omgevinsgvisie is immers een 'rollende agenda' en is.
Geen plan met exacte antwoorden (op enkele uitzonderingen na) waar iets moet en geen plan waarin is
aangegeven wat wel of niet mag. De visie moet ruimte bieden om in te spelen op veranderingen in de
samenleving. Als deze toch een belemmering vormt om adequaat op (gewenste, gedragen) nieuwe
ontwikkelingen in te spelen, kan zij (partieel) aangepast worden.
In plaats van dat de Provincie de regie voert waar windmolens wel en niet verrommelen, is de Omgevinsgvisie dus een praatverslag, die mogelijk maakt dat windmolens overal zouden kunnen komen waar het rijkswettelijk maar niet is uitgesloten.

PROVINCIALE STATEN:
- Laat de mislukte co-creatie niet zover gaan dat adviezen van de Cmer terzijde worden gelegd, pas Omgevingsvisie en Windvisie hier op aan
- Laat voor windenergie het 'Milieugeweten' direct spreken en laat dit niet afhangen van slimme rapportmakertjes

De Koepelnotitie van GS maakt gehakt van adviezen van de Commissie voor de m.e.r met termen als "Rollende agenda", "Co-creatie" en "Omgevingsagenda" en zegt wat voor 'goeds' het MILIEUGEWETEN reeds bracht:
Ander voorbeeld is de afweging of alle waardevolle open gebieden uitgesloten moeten worden van windenergie. Gelderland heeft relatief veel waardevolle opengebieden [???] en deze kunnen juist van belang zijn voor windenergie. Na afweging in co-creatie is besloten windenergie alleen uit te sluiten in open gebieden waar de openheid ook voor andere waarden van belang is (zoals weidevogels en ganzen). Zonder inzet van het milieugeweten waren waarschijnlijk alle waardevolle open gebieden uitgesloten.

Gelderland heeft in de Omgevingsvisie NIET relatief veel waardevol open gebieden (4.4%). Er blijven voldoende betere plaatsen voor megawindmolens over. Het zijn de beleggersclubs die bepaalden waar megawindmolens moesten komen, en precies daar heeft GS het beleid verdraaid:

Waardevol open gebieden worden met industriële bouwwerken GESCHONDEN.