Landschap

Van het landgoed Bingerden leerden we het volgende inzicht van filosoof Roger Scurton :

Kwetsbaar landschap, dichtbij de naobers, wordt van bovenaf belaagd. Globalistische, nationale of provinciale belangen mogen dan misschien wel groot zijn (taakstelling 210 MW in Gelderland), maar de locale omgeving vormt een thuis, van vorige naar toekomstige generaties. Een mooi landschap moet uit eerbied langjarig beschermd worden tegen top-down brutaliteiten en ontwikkelaars. Wie zijn eigen nest bevuilt ontneemt de basis van liefde en zorg voor de leefomgeving van locale sociale gemeenschappen.

Basis om voor te leggen aan Provinciale Statenleden ! Met de ene hand het landschap waardevol open noemen, en met de andere hand hogere heren willen dienen, ongeacht de plaats des onheils.
Misschien kunnen we de leden van Provinciale Staten voor bezinning uitnodigen op het landgoed Bingerden.....

Landschap rond Landgoed